Phân tích SWOT cá nhân

0
Phân tích SWOT là việc kiểm tra tình hình của bạn (hoặc cơ quan của bạn) bằng cách xem xét Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội và Đe doạ. Nó đã...

Xác định lĩnh vực để làm việc

0
ếu biết bạn muốn ở đâu và thiết lập tầm nhìn cá nhân , là bước đầu tiên trong bất kỳ sự phát triển cá nhân nào, thì bước tiếp theo...

Tinh chỉnh và thu hẹp tầm nhìn cá nhân

0
Trang Phát triển Tầm nhìn Cá nhân của chúng tôi giải thích rằng tầm nhìn của bạn giống như bức tranh trên hộp ghép hình. Nó cho bạn biết bạn muốn...

Phát triển tầm nhìn cá nhân: định nghĩa thành công

0
Trang của chúng tôi về Lập kế hoạch Phát triển Cá nhân của bạn cho thấy rằng điều quan trọng là phải có tầm nhìn cho tương lai của bạn. Tầm...

Lập kế hoạch phát triển cá nhân

0
Cải thiện kỹ năng của bạn - một thực hành được gọi là phát triển cá nhân - không tự nó xảy ra. Một số sự phát triển cá nhân có...

7 đều cần biết để phát triển cá nhân

0
Đôi khi thật khó để biết bắt đầu từ đâu với sự phát triển cá nhân. Bạn có nên cố gắng loại bỏ điểm yếu của mình không? Tập trung vào điểm...

Các bước thiết thực để phát triển cá nhân

0
Có một số điều quan trọng trong việc hỗ trợ sự phát triển cá nhân của bạn, bao gồm phát triển tầm nhìn về nơi bạn muốn và lập kế hoạch...

Quản lý căng thẳng

0
Người ta thường chấp nhận rằng một chút căng thẳng có thể giúp bạn hoạt động hiệu quả. Nó tạo thêm cảm giác cấp bách cho bất cứ điều gì bạn...

Phát triển trí óc

0
Tâm trí của bạn là một thứ có sức mạnh phi thường. Nó không chỉ là điều khiến bạn trở thành bạn: con người bạn. Nó cũng có sức mạnh khiến bạn...
phat-trien-ca-nhan

Phát triển cá nhân – Lập kế hoạch phát triển cá nhân hiệu quả

0
Phát triển cá nhân là gì? Phát triển cá nhân là một quá trình cả đời người. Đó là một cách để mọi người đánh giá kỹ năng và phẩm...