Toàn cầu hóa là gì?

111

Toàn cầu hóa là khái niệm dùng để miêu tả mối liên kết và trao đổi ngày càng tăng giữa các cá nhân, tổ chức và quốc gia ở góc độ văn hóa, kinh tế,… trên quy mô toàn cầu. 

Ở góc độ kinh tế, toàn cầu hóa dùng để chỉ các tác động thương mại nói chung và tự do thương mại nói riêng.

Vào khoảng thế kỷ XV, xuất hiện các trục đường giao thương giữa châu Âu, châu Á, châu Phi và châu Mỹ, những trao đổi về hàng hóa vật chất, về nông nghiệp diễn ra đã xuất hiện khái niệm Toàn cầu hóa.