Thu nhập chủ động

120

Thu nhập chủ động là gì?

Thu nhập chủ động đề cập đến thu nhập nhận được từ việc thực hiện một dịch vụ như tiền lương, tiền boa, tiền lương, hoa hồng và thu nhập từ các doanh nghiệp có sự tham gia vật chất. Ví dụ, một kế toán viên làm việc cho một mức lương hàng tháng nhận được thu nhập hoạt động.

Hiểu thu nhập chủ động

Có ba loại thu nhập chính: thu nhập chủ động, thu nhập thụ động và thu nhập danh mục đầu tư. Những loại thu nhập này rất quan trọng vì tổn thất trong thu nhập thụ động thường không thể bù đắp được với thu nhập chủ động hoặc danh mục đầu tư.

Lợi ích của thu nhập chủ động

Ưu điểm của thu nhập chủ động

  • Mang rủi ro thấp hơn các loại thu nhập khác
  • Biết trước thu nhập so với các loại thu nhập khác
  • Giúp bạn dễ dàng lên kế hoạch ngân sách hàng tháng

Nhược điểm của thu nhập chủ động

  • Có thể làm cho cá nhân tự mãn/không thích rủi ro
  • Có thể hạn chế khả năng kiếm thêm thu nhập

Thu nhập chủ động thường mang rủi ro thấp hơn. Chẳng hạn, một cá nhân đang tham gia vào một hoạt động để kiếm thu nhập; họ không mạo hiểm vốn để thử và kiếm thu nhập thụ động. Thu nhập chủ động cũng dễ biết trước số tiền sẽ kiếm được hơn.

Các cá nhân nhận được mức lương hàng tháng như nhau và biết khi nào sẽ nhận được, cho phép họ lên kế hoạch phù hợp. Ví dụ, một nhân viên được trả tiền vào ngày 15 hàng tháng có thể phân bổ 30% tiền lương của mình để trả các khoản nợ thế chấp, 50% cho các chi phí khác và 20% cho các chi tiêu tùy ý như tiết kiệm cho một kỳ nghỉ hoặc ăn uống sang trọng.

Hạn chế của thu nhập chủ động

Các cá nhân kiếm được thu nhập chủ động có thể trở nên tự mãn, điều này có thể ngăn họ khám phá những cơ hội mới. Ví dụ, một nhân viên ngân hàng đầu tư có thể kiếm được một mức lương béo bở và quyết định không đáng để mạo hiểm để mở quỹ phòng hộ riêng của mình.

Thu nhập tích cực có thể hạn chế tiềm năng kiếm tiền của bạn. Thời gian trong một ngày là có giới hạn, đồng nghĩa với mức thu nhập mà người đó có sẽ bị giới hạn. Chẳng hạn, một nhà văn tự do kiếm tiền trên từng bài viết cho khách hàng, người này chỉ có thể tạo ra một lượng nội dung giới hạn mỗi ngày.