Thứ Tư, Tháng Năm 19, 2021

Không có bài viết để hiển thị

[Zawa] Diễn viên Việt Anh chia sẻ sau khi sử dụng...

0
"Là đàn ông có thể kém một chút về địa vị xã hội, có kém về tiền, nhưng mà anh mà kém về "phong độ đàn ông", tôi nghĩ là rất khó người đàn ông nào chấp nhận điều ấy". Diễn viên Việt Anh chia sẻ.