Công dân toàn cầu là gì?

226

Công dân toàn cầu là những người sống và làm việc ở nhiều quốc gia khác nhau. Họ có thể có một hoặc nhiều quốc tịch. 

Ở Việt Nam, khái niệm công dân toàn cầu xuất hiện từ thiên niên kỷ thứ ba, nhưng vẫn chưa được công nhận chính thức. Cộng đồng “Hộ chiếu xanh đi quanh thế giới” là dự án thành công nhất ở Việt Nam trong lĩnh vực công dân toàn cầu. Cộng đồng này sẽ giúp giới trẻ Việt Nam trao dồi kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để trở thành công dân toàn cầu.