Để vươn tới một cuộc sống tốt hơn, bạn không thể để từng ngày trôi qua vô nghĩa. Bạn cần bắt đầu lập kế hoạch ngay ngày hôm nay. Bạn cần phải có mục tiêu rõ ràng.

Bước 1: Tìm ra những mục tiêu khả thi mà bạn có khả năng đạt được.

Tìm ra những mục tiêu khả thi mà bạn có khả năng đạt được.

Bạn cũng không nên đặt ra quá nhiều mục tiêu.

Nếu bạn có quá nhiều mục tiêu cho, bạn sẽ chỉ cảm thấy hoảng loạn trong những mục tiêu của mình.

Vậy nên hãy cố gắng đơn giản hóa mục tiêu, lên kế hoạch bài bản, dài hạn cho những mục tiêu đó.

Bạn có thể đặt ra những mục tiêu ở các lĩnh vực khác nhau như sức khỏe, thu nhập, sự nghiệp,… và cụ thể bạn muốn đạt được điều gì ở từng lĩnh vực.

Việc đặt ra những mục tiêu cụ thể giúp bạn có thể đo lường và điều chỉnh để đạt được mục tiêu cuối cùng.

Bước 2: Viết xuống từng bước để đạt được mục tiêu

Sau khi đã có mục tiêu, công việc tiếp theo của bạn là viết xuống những công việc cụ thể cần làm để đạt được mục tiêu đó.

Bước 3: Phân bổ việc cần làm vào những khoảng thời gian hợp lý

Sau khi đã biết cần phải làm những gì, công việc tiếp theo của bạn đó là phân bổ thời gian hợp lý cho từng công việc.

Bạn cần đặt ra mục tiêu cần làm gì cho từng tháng, từng ngày trong năm.

Ở mỗi mốc thời gian quan trọng bạn cần đạt được điều gì.

Bước 4: Các chỉ số của bản kế hoạch

Bạn luôn cần có những tham số để đánh giá xem liệu bản kế hoạch của mình có khả thi hay không hay mình đã đạt được bao nhiêu phần trăm mục tiêu rồi và từ đó điều chỉnh lại kế hoạch cho phù hợp.

Bước 5: Thực hiện kế hoạch

Bạn sẽ không thể đạt được những gì bạn muốn nếu kế hoạch của bạn chỉ mãi nằm trên giấy.

Bạn cần tự đưa ra cam kết cho bản thân, luôn nhắc nhở mình hoàn thành mục tiêu.

Bạn có thể tự thưởng cho mình một phần thưởng xứng đáng khi hoàn thành mục tiêu bằng kết hoạch đã lập ra.